Logo

Маалымат деген эмне жана аны менен кантип иштөө керек?

Маалымат- бул маанилүү маалымат түзүлө турган чийки фактылар жана цифралар. Маалыматтарды анализдөөнүн жардамы менен сиз маселенин масштабын көрө аласыз, гипотезаларды сынай аласыз, тенденцияларды байкай аласыз, изилдөө предмети жөнүндө жаңы нерселерди биле аласыз, визуализация түзө аласыз, маалымат окуяларын жаза аласыз.

Азыркы учурда, маалыматтардын зор көлөмү жарыяланып жатат жана аны колдонуу мүмкүнчүлүгү адамга кесиптик чөйрөдө да, күнүмдүк жашоодо да кошумча артыкчылыктарды берет. Тренинг маалыматтар менен иштөө тажрыйбасы жок жана алар менен иштөөдө негизги теориялык жана практикалык көндүмдөрдү алууну каалагандар үчүн арналган.

Тренингде Валентина Галич маалыматтар менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берет, алар менен кантип иштөөгө боло турган мисалды көрсөтөт жана маалыматтарды визуалдаштыруу куралдары менен бөлүшөт.

Машыктыруучу — Валентина Галич. Журналистика магистри, маалымат журналистикасы боюнча адис, медиа тренер жана изилдөөчү. Дата журналистикасы, ачык маалыматтар, онлайн медианы өнүктүрүү боюнча адистешкен. Бийлик менен массалык маалымат каражаттарынын өз ара аракеттенүүсү жана мамлекеттердин институционалдык потенциалы жаатындагы изилдөөлөрдүн жана аналитикалык документтердин автору.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Иш убактысы

  • Понедельник09:00 - 18:00
  • Вторник09:00 - 18:00
  • Среда09:00 - 18:00
  • Четверг09:00 - 18:00
  • Пятница09:00 - 18:00
  • Субботавыходной
  • Воскресеньевыходной
Свежие комментарии

    Архивы