Logo

Шайлоо талаштары

Мыйзамга ылайык шайлоо процесси болмоюнча эркин жана демократиялык шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес. Ушуга байланыштуу шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдарды бузгандык үчүн юридикалык жоопкерчиликти караган укуктук ченемдер чоң мааниге ээ. Мындай жоопкерчилик жарандардын шайлоо укуктарын сактоонун эң маанилүү кепилдиги, аларды коргоонун жана коргоонун жолу, коомдук кызыкчылыкты камсыз кылуунун, шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө мыйзам бузуулардын алдын алуунун жана бөгөт коюунун каражаты болуп саналат.

“Шайлоо талаштары” тренинги жарандык коомдун өкүлдөрүнө арналган. Анын негизги максаты катышуучуларга даттанууларды кароонун, шайлоо комиссияларынын чечимдерине даттануунун тартибин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык талапкерлерге, саясий партияларга карата жоопкерчилик чараларын түшүндүрүү болуп саналат. Тренинг интерактивдүү форматта, топтор үчүн практикалык тапшырмаларды колдонуу жана Jamboard программасын колдонуу менен кейстерди чечүү менен өткөрүлөт.

Тренер Турумбекова Зульфия, укуктук маселелер боюнча эксперт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Иш убактысы

  • Понедельник09:00 - 18:00
  • Вторник09:00 - 18:00
  • Среда09:00 - 18:00
  • Четверг09:00 - 18:00
  • Пятница09:00 - 18:00
  • Субботавыходной
  • Воскресеньевыходной
Свежие комментарии

    Архивы