Новости школы

Групповой чат

"Онлайн режиминде мамлекеттик кызматтарды алуу үчүн санариптик ресурстар"

Заманбап дүйнөдө санариптик ресурстар адамдардын күнүмдүк жашоосунда негизги ролду ойноп, ишмердүүлүктүн ар кандай чөйрөлөрүнө кирип, коомдун ажырагыс бөлүгү болуп калууда. Технологиянын тынымсыз өнүгүшү менен санариптик ресурстардын жеткиликтүүлүгү барган сайын кеңири жайылууда, бул адамдардын кызмат алуу, маалымат алуу, баарлашуу жана окуу ыкмаларын өзгөртөт. Ошентип, санариптик ресурстар азыр жашообуздун бардык тармагына кирип, окуу, көңүл ачуу, жумуш жана баарлашуу үчүн ыңгайлуулукту, жеткиликтүүлүктү жана чексиз мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууда. Алар азыркы коомдун барган сайын маанилүү жана ажырагыс компоненттери болуп, өнүгүүнү улантууда.