Новости школы

Групповой чат

Чечимдерди кабыл алуу процессинде жарандардын ролу жана катышуусу

Тренингдин максаты - жарандардын коомдук иштерге катышуу жана адвокация маселелери боюнча укуктук сабаттуулугун жана маданиятын жогорулатуу