Новости школы

Групповой чат

Мамлекеттик түзүлүш. Бийлик бутактары

Тренингдин максаты - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүмү боюнча жарандардын укуктук сабаттуулугун жана маданиятын жогорулатуу