Новости школы

Групповой чат

Шайлоо укугу

Тренингдин максаты - шайлоо мыйзамдарынын маселелери боюнча жарандардын укуктук сабаттуулугун жана маданиятын жогорулатуу