Новости школы

Групповой чат

Теңдик жана дискриминацияланбоо: Ар бир адам мыйзам алдында бирдей болууга тийиш жана ар кандай түрдөгү басмырлоодон, анын ичинде расалык, гендердик, этникалык, диний же социалдык дискриминациядан корголууга укуктуу.