Новости школы

Групповой чат

Тренингдин максаты – лидерлик чөйрөсүндө укуктук сабаттуулукту жогорулатуу, өлкөнүн коомдук-саясий турмушуна активдүү катышуу үчүн лидерлик сапаттарды өнүктүрүү.
Бул тренингде сиз дагы үйрөнөсүз:
Демократияны башка режимдерден, демократиянын белгилеринен жана түрлөрүнөн кантип айырмалоого болот?Демократиялык жана жарандык институттарды калыптандыруунун дүйнөлүк тажрыйбасы, Кыргыз Республикасындагы абал жөнүндө билиңиз.
Лидерлик деген эмне?