Новости школы

Групповой чат

Аялдардын саясий лидерлиги аялдардын саясий чөйрөгө катышуусун жана алардын саясий чечимдерди кабыл алуудагы, мамлекеттик саясатка таасир этүүдөгү жана саясий процесстерге жетекчилик кылуудагы ролун билдирет. Бул көрүнүш гендердик теңчиликке жетишүүдө, демократияны өнүктүрүүдө жана аялдардын саясатта өкүлчүлүгүндө жана үнүдө маанилүү роль ойнойт.