Новости школы

Групповой чат

Шайлоо процесстери – бул жарандарга өз өкүлдөрүн эркин жана демократиялык жол менен тандап алууга жана саясий чечимдерди кабыл алууга катышууга мүмкүндүк берүүчү шайлоону уюштуруунун жана өткөрүүнүн системасы. Алар мамлекеттин демократиялык иш-аракетинде маанилүү роль ойноп, калктын өкүлдөрү аркылуу бийликтин мыйзамдуулугун камсыздайт.