Новости школы

Групповой чат

Сот бийлиги мамлекеттеги бийлик бутактарынын бири болуп саналат, ал мыйзамдарды колдонууга, укуктук талаш-тартыштарды чечүүгө жана белгиленген тартипте жана тартипте жаза колдонууга жооптуу. Ал сот адилеттигин камсыз кылууда, жарандардын укуктарын жана милдеттерин коргоодо, мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт.