Новости школы

Групповой чат

Жасалма интеллект (AI) информатика илиминин бир тармагы болуп саналат, ал адатта адамдын интеллекти талап кылынган милдеттерди аткара ала турган системаларды жана программаларды түзүү менен алектенет. Бул милдеттерге үйрөнүү, ой жүгүртүү, кеп таануу, визуалдык кабылдоо, чечим кабыл алуу жана тилди которуу кирет.