Logo

«Адам укуктарынын жана эркиндиктеринин негиздери» онлайн тренинги болуп өттү

Достор, 2022-жылдын 9-10-июнунда Жарандык Лидерлик мектебинин алкагында “Адам укуктарынын жана эркиндиктеринин негиздери” деген темада онлайн тренинг өткөрдүк.

Эксперттер Качикеева Бакыт жана Дмитрий Кабак адамдын да, Кыргыз Республикасынын жаранынын да укуктары жана эркиндиктери боюнча экскурс өткөрүштү.

Лекция башталар алдында катышуучулардын адам укуктары боюнча билим деңгээлин аныктоо үчүн алдын ала тестирлөө жүргүзүлдү. Көптөр үчүн алардын кандай укуктары бар экенин толук түшүнбөгөнү таң калыштуу болду.

Андан ары угармандар өздөрүнүн укуктары бузулган турмуштук жагдайлар менен бөлүшүштү.

Эки күндүк тренингдин жүрүшүндө төмөнкү темалар каралды:

 • Адам укуктарынын жалпы декларациясы.
 • Адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин коргоо боюнча конвенция.
 • Адам укуктарынын категориялары.
 • Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин кепилдиктери.
 • Кыргыз Республикасынын Конституциясындагы адам укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиктерин БУУнун адам укуктары боюнча негизги келишимдери менен салыштыруу.
 • Жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин чектөөгө багытталган санкциялар.
 • Жарандардын укуктары концепциясындагы вертикалдык мамилелер.
 • Укуктун жалпы таанылган принциптери жана нормалары.
 • Адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо механизмдери.
 • Кыргыз Республикасынын Конституциясынын органдары, ыйгарым укуктары жана актылары.
 • Адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоонун эл аралык механизмдери.

Теориялык маселелерди үйрөнүү менен бирге практикалык тапшырмалар да болду. Катышуучуларга жеке кырдаалдын мисалында бул маселеде кандай укук же эркиндик бар экенин аныктоо тапшырмасы берилди. Бул укук же эркиндик Конституцияда кантип жарыяланган. Конституцияда жарыяланган укук Конвенцияга канчалык деңгээлде туура келет жана ал биздин коомдо кандай ишке ашырылып жатат.

Жыйынтыгында катышуучулар пост-тесттен өтүп, укуктар жана эркиндиктер темасы боюнча эксперттерге бардык кызыктырган суроолорун бере алышты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Иш убактысы

 • Понедельник09:00 - 18:00
 • Вторник09:00 - 18:00
 • Среда09:00 - 18:00
 • Четверг09:00 - 18:00
 • Пятница09:00 - 18:00
 • Субботавыходной
 • Воскресеньевыходной
Свежие комментарии

  Архивы