Logo

Курстар

Глобалдык мааниде демократиянын максаты – коомго бакубат жашоо жана аны башкаруу укугун берүү. Демократияны 
подробнее
Жарандык лидерлик жана жарандык катышуу деген эмне? Бүгүнкү күндөгү лидерлердин жана активдүү жарандардын алдында 
подробнее
Адвокация (англ. advocacy)  – коомдук уюмдардын практикасынан алынган термин, белгилүү бир социалдык топтун же теманын...
подробнее
Гендердик теңчилик - аялдардын жана эркектердин бирдей укуктук статусу жана аны ишке ашыруунун бирдей мүмкүнчүлүктөрү,
подробнее
Адам укуктары деген эмне? Кандайдыр бир мыйзам бузуу адам укуктарын жана эркиндиктерин бузуу болуп саналабы?
подробнее
Сот адилеттигине жетпегендиктен, адамдар өз үнүн уга албай, укуктарын пайдалана алышпайт, басмырлоо менен күрөшө алышпайт
подробнее
Мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдоо функцияларын жүзөгө ашыруучу жогорку орган болуп Кыргыз Республикасынын Парламенти саналат
подробнее
Бул бийликти бөлүштүрүү системасынын өзгөчө модели. Бул моделге ылайык, мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтери уюштуруу жагынан гана бөлүнбөстөн, формалдуу, ...
подробнее
Дизайн ой жүгуртүү методологиясынын креативдүү жана ишенимдүү колдонуучулары болууга жардам берүү үчүн, интерактивдүү онлайн куралдарын колдонуу менен
подробнее
Тренингдин максаты – гендердик теңчилик маселелерин инновациялык чечимдерди жана...
подробнее
Тренингдин максаты - жарандарга маалыматтык коопсуздук деген эмне жана ал эмне үчүн керек деген түшүнүк жөнүндө маалымат берүү
подробнее
Тренингдин максаты - жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, мамлекеттик бийлик органдарынан кантип жана кандай...
подробнее
Тренингдин максаты – кастык жана жек көрүү тилин аныктоо жана таануу маселелери боюнча жарандардын укуктук сабаттуулугун жана маданиятын жогорулатуу.
подробнее
Тренингдин максаты – талапкерлерге, саясий партияларга КР ЖК депутаттарын шайлоо учурунда шайлоо алдындагы үгүт иштерин...
подробнее
Семинардын максаты - жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жергиликтүү өнүгүү маселелери боюнча потенциалын жогорулатуу
подробнее
Тренингдин максаты - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүнүн маселелери боюнча жарандардын укуктук сабаттуулугун жана...
подробнее
Тренингдин максаты - шайлоо мыйзамдарынын маселелери боюнча жарандардын укуктук сабаттуулугун жана маданиятын жогорулатуу
подробнее
Тренингдин максаты - жарандардын коомдук иштерге катышуу жана эдвокаси маселелери...
подробнее
Иш убактысы

  • Понедельник09:00 - 18:00
  • Вторник09:00 - 18:00
  • Среда09:00 - 18:00
  • Четверг09:00 - 18:00
  • Пятница09:00 - 18:00
  • Субботавыходной
  • Воскресеньевыходной
Свежие комментарии

    Архивы